THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ các cá nhân sau:

+ Ông Hồ Quý Đức - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thi đua Khen thưởng (Điện thoại: 0913406878)

+ Ông Lê Hoàng Phúc - Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng (Điện thoại: 0937670546)

+ Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - khen thưởng (Điện thoại: 0903510161).

logoTDKT.png