Trong trường hợp website không hiển thị giao diện gửi bài trực tuyến bên dưới thì vui lòng bấm vào nút "Vào liên kết gửi bài" bên cạnh! Hoặc gửi email theo quy định của Ban Tổ chức trong mục Giới thiệu!