GIỚI THIỆU CUỘC THI

I. Thời hạn nhận bài viết: Đến hết ngày 15/5/2020

II. Thể lệ bài viết

1. Nội dung và đối tượng tham gia cuộc thi

a) Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Những tác phẩm báo chí (báo viết, báo nói, báo hình) của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 15/9/2019 đến ngày 15/5/2020.

c) Những bài viết của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

 

2. Tiêu chí tác phẩm dự thi

a) Các tác phẩm báo chí, bài viết dự thi phải phản ánh người thật, việc thật về những tấm gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; không hư cấu; có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, mang lại hiệu quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

b) Tác phẩm báo viết, bài viết có từ 1.300 từ đến tối đa không quá 1.500 từ (khuyến khích các tác phẩm báo chí, bài viết kèm theo ảnh tư liệu).

c) Tác phẩm báo nói, báo hình có thời lượng không quá 07 phút.

d) Một người có thể có nhiều bài dự thi, tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác đối với nội dung của tác phẩm và chưa gửi bất kỳ cuộc thi nào

III. Cách thức nộp:

1. Cách 1: Nộp trực tuyến bằng cách click chuột vào ô Gửi bài trên website này hoặc click vào địa chỉ sau: https://forms.gle/YQFmxT5YsRpvvAjf9

2. Cách 02: Gửi email theo nhóm đơn vị như sau:

- Đối với tác phẩm báo chí: hongntk2@danang.gov.vn (người nhận bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - khen thưởng, điện thoại: 3834268).

- Đối với bài viết của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố: oanhttk1@danang.gov.vn (người nhận bà Trần Thị Kim Oanh, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, điện thoại: 3835086).

- Đối với bài viết của các quận, huyện, phường, xã: dunghv1@danang.gov.vn (người nhận ông Hồ Văn Dũng, Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, điện thoại: 3834268)

IV. Giải thưởng

1. Khen thưởng đối với tác giả dự thi:

- Giải Nhất: 04 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

- Giải Nhì: 04 giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- Giải Ba: 04 giải, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng

(Cơ cấu của mỗi loại giải ở trên như sau: 01 giải dành cho tác phẩm báo viết; 01 giải dành cho tác phẩm báo nói, báo hình và 02 giải dành cho bài viết).

- Giải Khuyến khích: 12 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (03 giải dành cho tác phẩm báo viết, 03 giải dành cho tác phẩm báo nói, báo hình và 06 giải dành cho bài viết).

2. Khen thưởng đơn vị tích cực trong tổ chức, tuyên truyền cuộc thi

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố sẽ xem xét trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tuyên truyền tham gia Cuộc thi với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Triển khai tốt kế hoạch tổ chức Cuộc thi, ban hành kế hoạch Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị (có ít nhất 10 tác phẩm trở lên tham gia dự thi).

- Lập và duy trì chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị.

- Tổng hợp, thẩm định bài dự thi gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đúng theo thể lệ Cuộc thi.

3. Khen thưởng, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện

- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp danh sách các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện trong các tác phẩm và bài viết để thẩm định thành tích, trình Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen (nếu đủ điều kiện quy định).

- Các gương người tốt, việc tốt sẽ được xét chọn biểu dương ở Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V, kết hợp tuyên truyền trong tập sách “Tôi yêu Đà Nẵng”.