top of page
logoTDKT.png
Thời hạn nhận bài: 15/5/2020

"Có rất nhiều câu chuyện hay về những con người và những việc làm tử tế của họ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa những câu chuyện ấy qua Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng!"

Vui lòng click vào các Menu ở trên ("Giới thiệu", "Gửi bài", "Liên hệ", "Danh sách bài viết"... để biết thêm các thông tin chi tiết về cuộc thi!

(Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng)

bottom of page